PRAVIDLA LOVU - sportovni rybolov RYBNÍK U SRUBU

Přejít na obsah

PRAVIDLA LOVU PRO SPORTOVNÍ RYBAŘENÍ

Sportovní rybolov
probíhá nonstop. Při lovu musí být rybář přítomen u prutů. Každý rybář je povinen udržovat u rybníka pořádek, veškeré odpadky musí po skončení rybolovu odnést či uložit na místo k tomu určené.

Rybář je povinen mít u sebe desinfekci pro ryby. Lze si ji za poplatek (asi 100 Kč) zakoupit u rybníka. Lovit lze pouze na háčky bez protihrotu. Zákaz lovu na srkačky. Zakrmování je povoleno pouze ze břehu, nikoliv z lodičky, aby nedocházelo k překrmování ryb a zvýšila se tak aktivita ryb v rybníce.

Je zakázáno používat sak na ryby a háček s protihrotem.
Sportovní rybolov na dravce je již zahájen (je povoleno v tomto případě vláčení a jednoháček s protihrotem).
Zakrmování je možné pouze standardními způsoby ze břehu.

Rybáři s platnou povolenkou jsou povinni kontrolním orgánům (správce rybníka a osoby ze seznamu vyvěšeného na cedulkách podle rybníka) na vyzvání předložit platnou povolenku, prokázat dodržování rybníkářského řádu, umožnit nahlédnutí do osobního či dodávkového automobilu, batohu či vezírku ve vodě, v případě potřeby poskytnout podporu a pomoc.

Dodržování uvedených pravidel
pro sportovní rybaření a rybářského řádu je nutné pro udržování pořádku a klidu a pohody všech rybářů u vody.
Jejich nedodržování může mít za následek odebrání povolenky bez náhrady a vykázání od vody.

Na ukázněné a pořádkumilovné rybáře se upřímně těšíme a věříme, že odjedete z našeho revíru domů spokojeni a rádi se k nám znovu vypravíte zabojovat si s kapitálními kousky.

V
ěříme, že chápete úpravu pravidel pro sportovní rybolov, která odpovídá obvyklým zvyklostem na ostatních sportovních rybnících a přispěje k dokonalejším zážitkům z lovu.

Rybářský řád
pro sportovní rybaření:

1. Doba rybolovu
Není nijak omezená, lov probíhá nonstop.

2.Obecné zásady chování při rybolovu
Při lovu musí být rybář přítomen u prutů.
Každý rybář je povinen udržovat u rybníku pořádek,
veškeré odpadky musí po skončení odnést či uložit na místo tomu určené.
Každý lovící je povinen chovat se tak, aby svým chováním neobtěžoval,
nebo neznepříjemňoval rybolov ostatním lovícím a maximálně šetrně a ohleduplně
se choval k přírodě.
Zakrmování je povoleno pouze standardními způsoby ze břehu, nikoliv z lodičky,
aby nedocházelo k překrmování ryb a zvýšila se tak aktivita ryb v rybníce.

3.Rybářské náčiní,
sportovní rybolov, nástrahy
Rybář je povinen mít u sebe desinfekci pro ryby.
Lovit lze na háčky bez protihrotu.
Rybáři s platnou povolenkou jsou povinni kontrolním orgánům
(správce rybníka a osoby ze seznamu vyvěšeného na cedulkách podél rybníka)
na vyzvání předložit platnou povolenku, prokázat dodržování rybářského řádu,
umožnit nahlédnutí do osobního či dodávkového automobilu, batohu apod. v případě potřeby
poskytnout podporu a pomoc.

4.Zákaz
Zakázán je lov na srkačky, nesmí se používat sak na ryby a háček s protihrotem.
V celém areálu rybníku je zakázáno kuchání ryb.
Je zakázáno jakékoli zaměnění či jakékoli zneužití povolenky, chytání na jiných místech
než na místech určených k lovu, zaměňovat již ponechané ryby, poškozovat okolní přírodu,
stromy a keře, rozdělávat oheň.

5.Způsob nakládání s ulovenými rybami
Sportovní rybaření znamená zejména metodu chyť a pusť.
Do určité míry si lze ryby ponechat za poplatek 70,-kč/ 1kg,
ostatní ryby je povinen co nejšetrnějším způsobem vrátit do vody,
nejpozději však do 3 minut po vylovení.

6. Kontrola a dozor
na sportovní rybaření
Kontrolní činnost provádí správce rybníku, případně jiné prověřené osoby ve spolupráci
s orgány Policie ČR. Lovící je povinen umožnit kontrolu povolenky, rybářského náčiní,
nářadí, úlovku a vozidel. Při zjištění přestupku proti tomuto rybářskému řádu či obecně
platným předpisům, jsou kontrolní orgány oprávněny odebrat povolenku, rybářské náčiní,
úlovky a popř. uložit sankci dle platných předpipsů. V případě nepřístojného přístupu vůči
kontrolním orgánům, budou neprodleně povolány orgány policie ČR, které zjednají nápravu
dle zákona č.200/1990 Sb.,§ 35, odst. 1 písm. F a podle korespondující skutkové podstaty
trestného činu pytláctví podle § 178 trestního zákona!

Návrat na obsah