ZPŮSOB LOVU - sportovni rybolov RYBNÍK U SRUBU

Přejít na obsah

ZPŮSOB LOVU

Sportovní rybaření znamená zejména metodu chyť a pusť.*
Vrcholný zážitek přináší právě vlastní lov statečných ryb v našem rybníku.
Lovit lze pouze na háčky bez protihrotu.


Lov na položenou

Lov na plavanou

Lov na živou či mrtvou rybku - pouze jednoháček

Lov přívlačí

Zákaz lovu na srkačky* do určité míry si lze ryby ponechat za poplatek 1kg/70Kč

Kapr_____________45cm - 55cm
Úhoř_____________nad 50cm
Štika_____________od 50cm do 70cm
Bílá ryba__________neomezeně
Okoun____________neomezeně
Lín_______________neomezeně
Siven_____________neomezeně
Pstruh____________do 50cm

Rybářský řád
pro sportovní rybaření:

1. Doba rybolovu
Není nijak omezená, lov probíhá nonstop.

2.Obecné zásady chování při rybolovu
Při lovu musí být rybář přítomen u prutů.
Každý rybář je povinen udržovat u rybníku pořádek,
veškeré odpadky musí po skončení odnést či uložit na místo tomu určené.
Každý lovící je povinen chovat se tak, aby svým chováním neobtěžoval,
nebo neznepříjemňoval rybolov ostatním lovícím a maximálně šetrně a ohleduplně
se choval k přírodě.
Zakrmování je povoleno pouze standardními způsoby ze břehu, nikoliv z lodičky,
aby nedocházelo k překrmování ryb a zvýšila se tak aktivita ryb v rybníce.

3.Rybářské náčiní,
sportovní rybolov, nástrahy
Rybář je povinen mít u sebe desinfekci pro ryby.
Lovit lze na háčky bez protihrotu.
Rybáři s platnou povolenkou jsou povinni kontrolním orgánům
(správce rybníka a osoby ze seznamu vyvěšeného na cedulkách podél rybníka)
na vyzvání předložit platnou povolenku, prokázat dodržování rybářského řádu,
umožnit nahlédnutí do osobního či dodávkového automobilu, batohu apod. v případě potřeby
poskytnout podporu a pomoc.

4.Zákaz
Zakázán je lov na srkačky, nesmí se používat sak na ryby a háček s protihrotem.
V celém areálu rybníku je zakázáno kuchání ryb.
Je zakázáno jakékoli zaměnění či jakékoli zneužití povolenky, chytání na jiných místech
než na místech určených k lovu, zaměňovat již ponechané ryby, poškozovat okolní přírodu,
stromy a keře, rozdělávat oheň.

5.Způsob nakládání s ulovenými rybami
Sportovní rybaření znamená zejména metodu chyť a pusť.
Do určité míry si lze ryby ponechat za poplatek 70,-kč/ 1kg,
ostatní ryby je povinen co nejšetrnějším způsobem vrátit do vody,
nejpozději však do 3 minut po vylovení.

6. Kontrola a dozor
na sportovní rybaření
Kontrolní činnost provádí správce rybníku, případně jiné prověřené osoby ve spolupráci
s orgány Policie ČR. Lovící je povinen umožnit kontrolu povolenky, rybářského náčiní,
nářadí, úlovku a vozidel. Při zjištění přestupku proti tomuto rybářskému řádu či obecně
platným předpisům, jsou kontrolní orgány oprávněny odebrat povolenku, rybářské náčiní,
úlovky a popř. uložit sankci dle platných předpipsů. V případě nepřístojného přístupu vůči
kontrolním orgánům, budou neprodleně povolány orgány policie ČR, které zjednají nápravu
dle zákona č.200/1990 Sb.,§ 35, odst. 1 písm. F a podle korespondující skutkové podstaty
trestného činu pytláctví podle § 178 trestního zákona!

Návrat na obsah